Νέα

7ο Ενημερωτικό Φυλλάδιο, Αύγουστος 2015

Το 7ο Newsletter του WasteReuse είναι διαθέσιμο εδώ:

Newsletter_7th_GR_August15

 

Συνέδριο WasteReuse “Βιώσιμη χρήση των γεωργικών αποβλήτων” – Βρυξέλλες 12 Μαΐου 2015 – Αποτελέσματα

Στο πλαίσιο του έργου WasteReuse, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (European Economic and Social Committee, ΕΕSC), διοργανώθηκε συνέδριο στις 14 Μαΐου 2015 στις Βρυξέλλες.

Στο συνέδριο με θέμα “Βιώσιμη χρήση των γεωργικών αποβλήτων” ενημερώθηκαν οι συμμετέχοντες σχετικά με τα πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα και τις πρακτικές όσον αφορά στη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των γεωργικών και οργανικών αποβλήτων στη γεωργία, ενώ δίνεται η ευκαιρία στους αντιπροσώπους του περιβαλλοντικού και γεωργικού τομέα και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να συζητήσουν τα θέματα-προκλήσεις που αφορούν στη βιώσιμη γεωργία και στην επεξεργασία των αποβλήτων και να συμβάλλουν στους τομείς αυτούς.

Κατά την εναρκτήρια συνεδρία η κα Dilyana Slavova, Πρόεδρος του τομέα Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, EESC και ο κ. Angelo Innamorati, Γενική Διεύθυνση Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης, Τομέας Περιβάλλοντος, Δασοκομίας και Κλιματικής Αλλαγής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission, EC), απευθύνθηκαν στους συμμετέχοντες παρουσιάζοντας τις ιδέες της EESC και της EC, αντίστοιχα, σε σχέση με τα γεωργικά απόβλητα.

Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Κομνίτσας, Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, http://www.mred.tuc.gr/, συντονιστής του έργου WasteReuse, παρουσίασε συνοπτικά τα ερευνητικά αποτελέσματα ενώ αναφέρθηκε και στη συνεισφορά του έργου στη βιώσιμη χρήση των γεωργικών αποβλήτων.

_________

Ο Δρ Federico Tinivella συντόνισε τη συζήτηση στη συνεδρία «Περιβαλλοντική γεωργία στην Ευρώπη – Κίνητρα και οφέλη της βιώσιμης γεωργίας»:

Ο κ. Patrick Wrixon, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στη Γεωργία (EISA), http://sustainable-agriculture.org/, παρουσίασε θέματα σχετικά με την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών, μια πρωτοβουλία για τη βιώσιμη ανάπτυξη στη γεωργία.

Ο Δρ Andreas Stamer, Ερευνητικό Ινστιτούτο Οργανικής Γεωργίας Ελβετίας, http://www.fibl.org/en/homepage.html, αναφέρθηκε σε μια νέα προσέγγιση σχετικά με τη χρήση των οργανικών αποβλήτων στη γεωργία και την ανάπτυξη της αγοράς οργανικών προϊόντων με βάση τεχνολογίες που χρησιμοποιούν έντομα.

Ο Καθηγητής Νίκος Νικολαΐδης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, http://www.enveng.tuc.gr/, Πολυτεχνείο Κρήτης, παρουσίασε την έννοια της γεωργικής βιωσιμότητας εστιάζοντας στις λειτουργίες του εδάφους.

________

Η Δρ Maria Teresa Hernandez Fernandez συντόνισε τη συζήτηση στη συνεδρία «Προκλήσεις και λύσεις στις Μεσογειακές χώρες και στην υπόλοιπη Ευρώπη για την επαναχρησιμοποίηση των γεωργικών αποβλήτων»:

Ο Δρ Roberto Altieri, Ινστιτούτο Γεωργικών και Δασικών Συστημάτων στις Μεσογειακές χώρες, Νάπολη, Ιταλία, http://www.isafom.cnr.it/, αναφέρθηκε στην ποιοτική αξιολόγηση μια απλοποιημένης μεθόδου σχετικά με την κομποστοποίηση των αποβλήτων ελαιοτριβείων.

Ο κ. Wim Vanden Auweele, Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κομποστοποίησης στη Διασφάλιση της Ποιότητας του Κομπόστ (ECN-QAS), http://www.compostnetwork.info/, παρουσίασε θέματα που αφορούν στην ποιότητα των ανακυκλωμένων βιοαποβλήτων σε σχέση με την ECN-QAS σήμανση (Σύστημα Ευρωπαϊκής Διασφάλισης Ποιότητας για το Κομπόστ).

Ο Δρ Κώστας Χαρτζουλάκης, π. Δντης του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, http://www.nagref-cha.gr/, παρουσίασε εναλλακτικές τεχνικές διαχείρισης των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων με έμφαση στη διάθεση στο έδαφος.

Ο κ. Jose Maria Gomez, πρόεδρος της BIOMASA PENINSULAR SA, http://www.bpeninsular.com/, Μαδρίτη, Ισπανία, παρουσίασε τα ερευνητικά έργα που αφορούν στα γεωργικά απόβλητα και την ανακύκλωση των παραπροϊόντων.

___________

Ο κ. Δημήτρης Μιχαρικόπουλος συντόνισε τη συζήτηση στη συνεδρία «Τι ακολουθεί – Ένα ολοκληρωμένο σενάριο για τη χρήση των γεωργικών αποβλήτων»:

Ο κ. Pedro Fernandez Molina, εξειδικευμένος τεχνικός CARM, ABONOS ORGANICOS PEDRIN, Μούρθια, Ισπανία, http://www.organicospedrin.com/, παρουσίασε τα οφέλη της εφαρμογής της οργανικής ύλης στο έδαφος.

Ο κ. Antonello Pezzini, μέλος της ΕΕSC, εκπρόσωπος των εργοδοτών της ΕΕSC, εξήγησε πώς τα γεωργικά απόβλητα σχετίζονται με την κυκλική οικονομία.

Η κα An Le Nouail, μέλος της ΕΕSC, εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΕΕSC, αναφέρθηκε με μια σφαιρική προσέγγιση στα γεωργικά απόβλητα.

Τέλος

 

Ανακοίνωση για το Συνέδριο που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου Wastereuse

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ!

 

Συνέδριο έργου Wastereuse:

Βέλτιστες πρακτικές επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης γεωργικών αποβλήτων στις Μεσογειακές χώρες

 

Τρίτη 12/5/2015, Βρυξέλλες (Βέλγιο)

 

Σύντομα περισσότερες λεπτομέρειες

 

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου για περισσότερες πληροφορίες

 

 

5th Newsletter – July 2014

Newsletter_5th_WasteReuse_GR_July14

 

4th Newsletter – December 2013

Newsletter_4th_WasteReuse_GR_Dec13

 

Παρουσίαση του Wastereuse

Το έργο παρουσιάστηκε από το συντονιστή Καθ. Κ. Κομνίτσα, στο συνέδριο “Sustainable Floriculture” το οποίο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE09 ENV/IT/067 SUMFLOWER “Sustainable Management of Floriculture in Western Riviera”, στη Ventimiglia της Ιταλίας, 4-5 Ιουλίου 2013.

Απόσπασμά από την παρουσίαση με τίτλο “From agricultural wastes to resources: Future challenges” (http://www.giardinihanbury.com/hanbury4/index.php?option=com_content&view=article&id=185&lang=it) προβλήθηκε στις ειδήσεις τοπικού καναλιού (http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-2c2a4506-4bb7-4ea6-b6
fb-e018a887e722-tgr.html#p=0
, λεπτό 11). Ενημερωτικά φυλλάδια του έργου μοιράστηκαν στους συμμετέχοντες του συνεδρίου.

 

 

CEBAS-CSIC: συζήτηση για θέματα προστασίας του εδάφους σε μαθητές

Presentation about the soil and compost in a Primary School

Ο Δρ. Jose Luis Moreno Ortego (CEBAS-CSIC) παρουσίασε το έργο και άλλα θέματα σχετικά με τα εδάφη και το κομπόστ στο Δημοτικό σχολείο “CEIP Francisco Martínez Bernal” στη Molina de Segura, Murcia, Ισπανία. Το κοινό αποτελούνταν από περίπου 100 μαθητές 8-10 ετών. Συζητήθηκαν επίσης θέματα σχετικά με την υποβάθμιση του εδάφους και την κομποστοποίηση ως φιλικά περιβαλλοντική μέθοδο για την προστασία και την αποκατάσταση των εδαφών.