Ανακοίνωση για το Συνέδριο που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου Wastereuse

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ!

 

Συνέδριο έργου Wastereuse:

Βέλτιστες πρακτικές επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης γεωργικών αποβλήτων στις Μεσογειακές χώρες

 

Τρίτη 12/5/2015, Βρυξέλλες (Βέλγιο)

 

Σύντομα περισσότερες λεπτομέρειες

 

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου για περισσότερες πληροφορίες