7ο Ενημερωτικό Φυλλάδιο, Αύγουστος 2015

Το 7ο Newsletter του WasteReuse είναι διαθέσιμο εδώ:

Newsletter_7th_GR_August15