Κατάλογος Τεχνολογιών

- ENVITEC (http://www.envitec.gr/tech_1_en.htm)

Τεχνολογία που βασίζεται σε μια σειρά διεργασιών (εξάτμιση, υδρόλυση, οξείδωση),και, σύμφωνα με την επιχείρηση, είναι κατάλληλη για τη διαχείριση αγροτικών και βιομηχανικών αποβλήτων. Ο αντιδραστήρας παράγει καθαρό νερό, έτοιμο προς χρήση, ενώ χρήσιμα συστατικά των αποβλήτων διαχωρίζονται και ανακτώνται. Εν τούτοις, το παραγώμενο νερό δεν δοκιμάστηκε σε γεωργική χρήση.

- ECO OLIVE CLEANER (http://ecoolivecleaner.com/solution.html)

Η τεχνολογία αναπτύχθηκε στη βόρεια Ελλάδα από ιδιώτες οι οποίοι βελτίωσαν την παραγωγική διαδικασία του ελαιολάδου επιτυγχάνοντας διαχωρισμό στερεού (πάστας ελιάς) από το υγρό απόβλητο και απομακρύνοντας έτσι σχεδόν το 99% των στερεών συστατικών του αποβλήτου κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Το εναπομένον απόβλητο εξατμίζεται έτσι πολύ πιο γρήγορα όταν διατίθεται σε δεξαμενές εξάτμισης και είναι – ενδεχομένως – κατάλληλο και για γεωργική χρήση. Αυτή η δυνατότητα όμως δεν έχει ελεγχθεί πειραματικά.

Τεχναγροτική Ε.Π.Ε. – Εξάτμιση αποβλήτων

Σε συνεργασία με ερευνητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου η Τεχναγροτική Ε.Π.Ε. ανέπτυξε μία τεχνολογία κλειστού θερμαινόμενου συστήματος που περιλαμβάνει κεντρικό καυστήρα ο οποίος χρησιμοποιεί πολτοποιημένο πυρηνόξυλο και σύστημα σωληνώσεων σε επαφή με δεξαμενή εξάτμισης.                                                

Κατάλογος διαθέσιμων τεχνολογιών για την επεξεργασία γεωργικών αποβλήτων (χρηματοδοτούμενες κατά την περίοδο 1999-2012)       

Ο επισυναπτόμενος πίνακας περιλαμβάνεται στο παραδοτέο «Κατάλογος διαθέσιμων τεχνολογιών για την επεξεργασία γεωργικών αποβλήτων, ομαδοποιημένες κατά εργαστηριακή, πιλοτική, πλήρη κλίμακα» (“Inventory of all available technologies for AW treatment, grouped by level of development (lab, pilot, full scale)”) το οποίο συντάχθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 2, στις 31/3/2012.