Προϋπολογισμός και Διάρκεια

Η ημερομηνία έναρξης του έργου «Βέλτιστες πρακτικές επεξεργασίας γεωργικών αποβλήτων και επαναχρησιμοποίησης στις Μεσογειακές χώρες» είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2011. Το έργο θα διαρκέσει 4 χρόνια και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου 2015.

Κωδικός έργου: LIFE10 ENV/GR/594

Συνολικός Προϋπολογισμός  : 1.384.799 €

Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: 679.399 €

Ιδία Συμμετοχή Εταίρων : 705.400 €